About to dump a bunch of Compaq SCSI disk caddies (and disks)

Johan Helsingius julf at julf.com
Thu Jul 9 10:27:24 CDT 2020


(English at end)

Hej!

> Har du fortfarande kvar några av systemen ?

Ja, en Proliant 6000, en DL380, och en tower-typ maskin med 8 diskplatser (skall kolla typen senare),
och säkert 20 caddyn och hårdskivor.

> Vikt (tittade pga frågan om diskarna på vad frakten från Nederländerna
> skulle kosta dvs ca 250 SEK) ?

Kan väga skivorna/caddyn i morgon. Maskinerna är tunga, speciellt
6000'an.

For non-Swedish speakers:

Yes, I still have a Proliant 6000, a DL380, and a tower-type machine with 8
disk slots (will check type later), and at least 20 caddies and disks.

Will check weight of disks/caddies tomorrow. The computers are heavy,
especially the 6000.

	Julf


More information about the cctalk mailing list